Internationell arbetarrörelse

[VIDEO] Karl Marx och den första internationalen

av Fred Weston

Fred Weston , redaktör för hemsidan In defence of marxism , berättar om Karl Marx och försöket att bygga det första internationella arbetarpartiet. Det här föredraget om en tidig period i den vetenskapliga socialismens framväxt innehåller många viktiga lärdomar för dagens revolutionärer.

8 mars – Internationella arbetarkvinnors dag: Kampen för kvinnans frigörelse

av Alexandra Bryngelsson

Den internationella kvinnodagen firas varje år den 8 mars som en protest mot det förtryck som drabbar runt hälften av världens befolkning, av ingen annan anledning än att de är just kvinnor. Det är ett förtryck som drabbar alla kvinnor oavsett klasstillhörighet, på ett ekonomiskt, sexuellt, kulturellt, politiskt och socialt plan. Men det kommer inte, som dagens 8 mars firande ibland antyder, ske genom att vi enar alla kvinnor oavsett klasstillhörighet – det kommer ske genom revolution, genom att arbetarklassen tar makten.

VIDEO - Den "heta hösten" i Italien 1969

av IMT

Vi publicerar här två videoupptagningar av diskussionen om den italienska "heta hösten" 1969, som ägde rum på International Marxist Tendencys världsskola i Grekland 2013. Diskussionen inleddes av Claudio Belotti från den Italienska sektionen.

Olwyn Hughes – arbetare, kämpe, marxist

av Alan Woods

Arbetarklassens historia består av miljoner och åter miljoner enskilda människoöden. En av alla dessa arbetare var Olwyn Hughes (1926-1997), en walesisk gruvarbetare som blev politiskt aktiv under andra världskriget, först inom ungkommunisterna och senare i det trotskistiska Revolutionary Communist Party (RCP). Han förblev gruvarbetare och marxist livet ut. Här publicerar vi Alan Woods minnesskrift över Olwyn Hughes från 1998.

Prenumerera på innehåll