USA

Rapport från demonstration mot Paulsonplanen i New York City

av Mark Rahman i New York

Tisdagen den 23 september fanns det bara ett förslag inom vänstern på att hålla en demonstration mot den så kallade "Paulsonplanen" på torsdagen. På onsdagen tvingades AFL-CIO (amerikanska LO) organisera en sådan, ett bevis på trycket underifrån och den mer eller mindre spontana organiseringen mot planen.

Antikrigsrörelsen och erfarenheten från Vietnam

av Mark Vorpahl

I USA liksom i andra länder återspeglas klassmotsättningarna inom militären. Även om den amerikanska armén rent formellt är en frivillig yrkesarmé så har de flesta soldater arbetarbakgrund. Många söker sig dit i brist på jobb och möjlighet till utbildning. Å andra sidan kommer majoriteten av officerarna och de militära experterna från den priviligerade eliten i samhället Den militära karriären är för dem en språngbräda till höga positioner inom företag och banker. De vanliga soldaterna befinner sig därför i en liknande position i det militära som arbetarna gör i det civila livet.

Prenumerera på innehåll