Vänsterpartiet

Rasismen löser inget: Förbered för klasskamp

av Revolution (IMT)

Den mest rasistiska, nationalistiska och verklighetsfrånvända valrörelsen i mannaminne lär nu krönas av en regering med just sådan politik: Försämra för arbetare och skyll det på invandrare. Men all rasistisk hets i världen kan inte dölja de oerhörda problem som arbetare står inför. Vi måste förbereda för klasskamp. 

Valet 2022: Två block med högerpolitik

av Revolution (IMT)

En socialdemokrati som vill lägga sitt huvudfokus på att spärra in gängkriminella och göra livet svårare för invandrare. Ett centerparti som vill fortsätta och utöka januariöverenskommelsens försämringar. Dessa vill Vänsterpartiet bilda regering med. Men ett sådant block kan bara innebära högerpolitik. 

Bara en stridbar vänster kan stoppa högern

av Revolution

Vänsterpartiet är öppna för att sitta i en regering som inkluderar Centerpartiet, förklarade Nooshi Dadgostar i TV4 den 11 mars. Men Centerpartiet kommer bara att sätta sig i en regering som för högerpolitik. Ett sådant samarbete kan bara bygga på att Vänsterpartiet accepterar ytterligare högerpolitik och försämringar för arbetarklassen.

Vänsterpartiet inför ett vägval

av Revolution

Med över 25 000 medlemmar och runt tio procent i opinionsundersökningarna, har Vänsterpartiet en möjlighet att ta ledningen i kampen mot försämringarna. Men under Jonas Sjöstedts ledning har partiet stöttat regeringen och samtidigt försökt framställa sig som ett oppositionsparti. När Jonas Sjöstedt nu meddelat att han avgår som partiledare på kongressen i maj är frågan: vart vill Vänsterpartiet gå?

EU går inte att reformera: Kämpa för Europas förenta socialistiska stater!

av Ylva Vinberg

Inför EU-valet i maj driver Vänsterpartiet att EU måste reformeras. En minoritet inom partiet försökte få igenom att man ska hålla fast sitt gamla krav på EU-utträde. Men går det verkligen att reformera EU? Och om inte, vad ska Vänsterpartiet kräva?

Kompromissa inte om vinster i välfärden!

av Christofer Bengtsson

Debatten om vinster i välfärden tog fart 2011 i och med Carema-skandalen, där personal i äldreomsorgen tvingades väga blöjor för att se om de behövde bytas ut samtidigt som ägarna gjorde storvinster. Gymnasiekoncernen John Bauers konkurs 2013 var en annan sak som skapade mycket ilska då eleverna fick byta skola mitt i ett läsår, medan ägaren Rune Tedfors dragit sig undan med 150 miljoner på fickan.

Vänsterpartiets kongress – fortsatt stöd till regeringens högerpolitik

av Revolution

Efter Vänsterpartiets kongress den 5-8 maj står det klart att en majoritet av ombuden ansåg att budgetsamarbetet med regeringen ska fortsätta. Detta är ett allvarligt misstag som underminerar partiets kampförmåga mot de nedskärningar som fortsätter runtom i landet. I det långa loppet är detta en ödesfråga som riskerar partiets framtid.

V-kongressen – vilken väg för Vänsterpartiet?

av Revolution

Vänsterpartiets kongress går just nu av stapeln i Örebro. Kongressen sker mot bakgrund av ett turbulent år i den svenska klasskampen, men också ett uppslitande år inom Vänsterpartiet med många kontroversiella frågor.

10 sätt att stoppa uteslutningen av Revolution ur Vänsterpartiet

av Revolutions redaktion

Vänsterpartiets partistyrelse tog nyligen beslutet att Revolution ska ses som ett konkurrerande parti till Vänsterpartiet, och eftersom partiets stadgar förbjuder dubbelorganisering så kommer nu vi som arbetar med Revolution att ställas inför uteslutningar. Vi inleder därför en kampanj för att stoppa dessa uteslutningar och för att upphäva det absurda beslutet som fattats av en liten majoritet av partistyrelsen – bara 12 mot 10. Vill du hjälpa oss? Här har du några förslag.

Stoppa Revolutions uteslutning ur Vänsterpartiet!

av Revolutions redaktion

I söndags röstade en liten majoritet av Vänsterpartiets ledning igenom att Revolution ska anses vara ett ”konkurrerande parti”. Det innebär att alla som arbetar med tidningen Revolution nu riskerar uteslutning ur partiet, och risken är stor att vi kommer att få se en häxjakt i partiet där man hotar folk med uteslutning till höger och vänster. I grunden handlar konflikten om vilken slags parti Vänsterpartiet ska vara: ett som nöjer sig med att få igenom mindre reformer i en parlamentarisk kohandel med den socialdemokratiska högern, eller ett som organiserar motoffensiven mot kapitalismens kris och öppet förklarar sig stå för ett perspektiv om en socialistisk revolution som lösning på samhällets problem.

Prenumerera på innehåll