Sverige

Svenska perspektiv 2022

av Revolution (IMT)

Detta dokument antogs på Revolutions årsmöte i mars och skrevs innan kriget i Ukraina bröt ut. Det pekar ut de bakomliggande processerna: växande instabilitet, fortsatt ekonomisk kris med ökad inflation och borgarklassens försök i varje land att avleda arbetarklassens uppmärksamhet ifrån deras verkliga problem. Följden under den kommande perioden kommer att vara en skarp upptrappning av klasskampen.

Tågvärdar ersätts med kameror: Seko måste mobilisera

av Vilmer Hammarberg och Elsa Rohlén

I juni 2021 beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameror. Detta är ytterligare ett steg i det led av nedskärningar som genomförts inom kollektivtrafiken under de senaste åren. Konsekvenserna är sämre service och ökad otrygghet på tågen, samt en ökad arbetsbörda för lokförarna. Den 5 mars organiserade SEKO Pendelklubb i Stockholm en demonstration mot försämringarna.

Entusiasm och kampvilja vid Revolutions årsmöte

av Revolution (IMT)

Under helgen samlades över hundra marxister på Revolutions årsmöte, i förberedelse för de revolutionära händelser som ligger framför oss både i Sverige och på världsskala.

Svenska kapitalistklassens klimatnota

av Sanna Sahlin och Pär Bengtsson

Varje år gör den svenska borgarklassen vinster på att förstöra klimatet. De senaste åren har klimatnotan för ett 30-tal av Sveriges storföretag uppgått till 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, nästan nio gånger mer än hela Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Men inte ens en bråkdel av företagens klimatförstörelse syns i de svenska klimatmålen, utan tacksamt nog för borgarklassen tar målen bara hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser.

Bidragstak – illa förtäckt attack mot arbetare

av Malcolm Unge

Inför det stundande valet slår Moderaterna åter på stora trumman och mässar sitt sedvanliga mantra: det skall löna sig att arbeta. Detta är inget nytt, det var ett av slagorden man gick till val på redan 2018. Genom ett så kallat bidragstak – inte för de rika, utan för samhällets mest utsatta – vill de urholka sociala skyddsnät ytterligare och på så sätt tvinga folk att arbeta mer för mindre.

Färre IVA-platser avslöjar politikernas hyckleri

av Emma Oktyabrina Sturk

Sveriges intensivvårdsplatser är i dag färre än före pandemin. Redan då var vi det land med sämst vårdkapacitet i EU. Detta avslöjar politikernas prat om "satsningar", som i själva verket betyder fortsatta nedskärningar och ännu större börda på vårdpersonalen.

Sverigedemokraterna vill avskaffa skyddsombuden

av Elsa Rohlén och Emilia Enroth Henriksson

I Sverige måste det på varje arbetsplats med fler än fem anställda finnas ett skyddsombud, vars uppgift är att säkerställa att arbetsmiljön är så trygg som möjligt för arbetarna. Det kan till exempel handla om att förebygga olyckor på arbetsplatsen, att säkerställa arbetarnas trygga och rättvisa anställning och att fackliga avtal följs. Arbetare, organiserade genom fackförbund, väljer därför den arbetskamrat man tror bäst kommer kunna tillvarata ens intressen gentemot arbetsgivaren. Detta vill Sverigedemokraterna ändra på.

”Vi vill orka mer än jobba!” – kampen mot hälsoscheman fortsätter

av John Gordon

På typiskt nyspråk används nu så kallade ”hälsoscheman” i kommunala verksamheter runt om i landet för att ytterligare pressa vård- och omsorgsarbetare till bristningsgränsen. Revolution har besökt en demonstration i Trollhättan där arbetarna fått nog.

Foodoras kollektivavtal – så bra som det framställs?

av Miranda Hedlund och Thea Wilhelmsson

"Banbrytande" kallade Transports förbundsordförande Tommy Wreeth det kollektivavtal som Foodora skrev under i februari 2021. Det var första gången ett gig-företag i Sverige skrev på ett avtal. Men är verkligen kollektivavtalet så bra som det framställs?

Ska Vänsterpartiet inte vara ett socialistiskt parti?

av Stefan Kangas

I fredags förklarade Vänsterpartiets partiledare att de antikapitalistiska delarna i partiprogrammet inte längre "gäller". Detta uttalande visar behovet av en seriös diskussion om partiets inriktning och politik. Det behövs ett arbetarparti som tar kampen för att avskaffa kapitalismen på allvar.

Prenumerera på innehåll