Sverige

Feministiskt initiativ – inget alternativ i kampen mot förtryck

av Ylva Vinberg

Fi har under det senaste året gått fram starkt och hyllas för att ha satt feminismen på dagordningen. De har vuxit explosionsartat till 14.000 medlemmar på papperet. Med 5,3 procent fick de ett mandat i EU-valet. De sägs vara de som kommer tvinga de andra partierna att föra en feministisk och mer radikal politik mot orättvisorna i samhället.

Men även om 85 procent av de som röstar på Fi ser sig själva som vänster och skulle placera partiet i vänsterfåran, så är Fi inget vänsterparti. Ett parti som inte har sin bas i arbetarklassen och inte ser som sitt huvudmål att avskaffa kapitalismen, kan inte vara mer än en radikal täckmantel för en reformistisk politik. Svaret på behovet av en radikal vänsterpolitik – en socialistisk politik – ligger inte i Fi, utan i kampen emot reformismen inom arbetarrörelsen.

Delseger för tågarbetarna – fira, men ta kampen vidare

av Fredrik Albin Svensson

Den 18 juni skrev Almega och SEKO på ett avtal som avslutade den drygt två veckor långa tågstrejken, som inneburit både inspiration och hopp för de många arbetare och ungdomar som hankar sig fram på tim- och deltidsanställningar. Det nya avtalet beskrivs som ”ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider” av SEKO:s avtalssekreterare, och som ett ont tvång av Almega. Mer än något annat är det alltså tydligt att tågarbetarnas kamp burit frukt, och att tågföretagen tvingats ge med sig.

Strejkvakt: "Bara inte SEKO fegar ur!"

av Fredrik Albin Svensson

Tågstrejken är den första stora strejken vi sett i Sverige på över ett decennium. Den har åtnjutit ett enormt stöd, och innebär en hoppfull ljusglimt för alla arbetare över hela Sverige som kämpar med timanställningar, deltidsanställningar och korttidsvikariat. Strejken visar oss att det är möjligt att kämpa och att det är möjligt att få stöd för sin kamp. Men den visar också att borgarklassen är fast besluten att öka arbetstakten och försämra våra arbetsvillkor – och att den därmed inte kommer ge några eftergifter gratis.

Efter rikstinget: För ett revolutionärt Ung Vänster

av Sigrid Wikström

Den 18-20 april höll Ung Vänster riksting i Herräng utanför Norrtälje. Precis som i arbetarrörelsen i stort går förbundets ledning åt höger. I Ung Vänster har det orsakat skarpa interna konflikter. Vi har sett starka radikalistiska strömningar och samtidigt en kraftigt försvagad och desorienterad vänster. Behovet är enormt av ett seriöst revolutionärt marxistiskt alternativ till den nuvarande ledningens högerinriktning.

Släng ut kapitalisterna från skolan!

av Fredrik Albin Svensson

Alla som arbetar inom skolväsendet upplever bristen på resurser. Man skär ner och sparar, ökar arbetsuppgifterna och arbetstiden, och försöker minska kostnaderna för lokaler, böcker och annat skolmaterial. Och besparingarna drabbar i första hand lärarna. Överallt kommer det larmrapporter. I exempelvis Örebro, så har undervisningstiden på ett år ökat med 20 procent, och 75 procent av lärarna sover nu dåligt på grund av jobbet. Nio av tio säger sig uppleva stressymptom varje dag.

Ungdomens situation: Permanent massarbetslöshet – ingen framtid

av Johan Nystedt

Arbetslösheten i Sverige har under de gångna decennierna sakta men säkert stigit och antagit fruktansvärda proportioner, och uppgick i februari till 8,5 procent. Detta är siffror som hade ansetts vara fullständigt otänkbara inte alltför länge sedan. Ungdomsarbetslösheten har länge varit hög och är nu 23,5 procent.

Lyckad protest mot SD i Göteborg

av Simon Hedelin

Efter en lång och brokig turné runt i Sverige - där varenda möte har kantats av motstånd från människor som visar sitt avståndstagande från den rasistiska och högerpopulistiska linje de för - var Sverigedemokraterna inne på sin sista dag med ett flertal möten inprickade i landet. Här nedan en rapport från det lyckade antirasistiska protestmötet i Göteborg.

Vänd rasismen ryggen

av Victor Madsen

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons valturné har stött på motgång efter motgång. Elever har vägrat att släppa in dem på sina skolor och sjukhuspersonal har vägrat låta dem besöka deras arbetsplats. Deras torgmöten har över hela landet mötts av motdemonstrationer där ungdomar och arbetare vänt sina ryggar mot Åkesson för att visa att man inte står bakom hans försök att använda rasismen för att så split och vända arbetare emot arbetare. Den 19 maj kom Åkesson till Piteå och möttes där av 600 motdemonstranter. Victor Madsen från Ung Vänster Piteå rapporterar från demonstrationen.

Det finns inga genvägar till ett revolutionärt Ung Vänster - ta kamp för ett socialistiskt program

av Fredrik Albin Svensson

I Ung Vänster cirkulerar en namnlista som kräver att förbundsstyrelsen avgår och utlyser en extrakongress. Initiativet kommer från Örebrodistriktet och Markus Allard, men också delar av Uppsala- och Blekingedistriktet. Deras kandidat till ordförandeposten är Markus Allard, som sedan tidigare är utesluten ur Vänsterpartiet och avstängd från Ung Vänster. Men även om Avanti! naturligtvis aldrig hymlat med vår kritik mot förbundsledningens reformistiska linje, så tror vi att uppropet för en extrakongress är ett allvarligt misstag.

Antinazistiska demonstrationer i Piteå och Luleå

av Johan Nystedt

Under förra veckan visade nazisterna sina fula trynen i Piteå. Den öppet nazistiska våldssekten Svenska Motståndsrörelsen vandaliserade vid Framnäs Folkhögskola och Hortlax kyrka genom att klottra hakkors och adressen till deras hemsida. Under påskhelgen var de framme igen i både Piteå och Luleå. En hakkorsflagga hissades vid Luleå stadshus och en banderoll med texten "Heil Hitler" hängdes från en bro över E4:an nära Piteå.

Prenumerera på innehåll