Video

[Video] Kina - kommunism eller kapitalism?

av Fred Weston

Fred Weston, från redaktionen för Marxist.com, ger här en marxistisk analys av läget i den kinesiska ekonomin och en femtedel av mänsklighetens framtid. Vi publicerar denna video av Freds inledning tillsammans med hans svar på frågor från publiken om så vitt skilda ämnen som skillnaden på socialism och kommunism, till en förklaring av det asiatiska produktionssättet.

[Video] Kiev: Myndigheterna attackerar de demokratiska rättigheterna

av Avanti

Under de senaste veckorna har spänningarna ökat i Ukraina. Vänsterorganisationers och fackföreningars lokaler har utsatts för räder och den provisoriska regeringen har påbörjat en process för att förbjuda kommunistpartiet. Med bygget av flera väpnade styrkor bestående i huvudsak av fascistiska och nazistiska element står det klart att regimen har trappat upp inbördeskriget mot folket i öst. Under tiden försöker Ryssland och Tyskland få till stånd ett avtal för att gynna sina egna intressen. Jorge Martin förklarar situationen från en marxistisk synvinkel och uppmanar till solidaritet med de ukrainska antifascisterna.

Prenumerera på innehåll