Marxism 2021: den revolutionära rörelsen växer!

av Revolution
Bild: Revolution

Med över 150 entusiastiska deltagare helgen 12–14 november, blev Marxism 2021 en verklig succé. "Det är en förberedelse för upptrappad klasskamp, för socialistiska revolutioner i vår livstid", förklarade Marxistiska Studenters Thea Wilhelmsson när hon drog igång första passet.

De revolutionära möjligheterna var också temat för första passet, Världen brinner: pandemi, kris och revolution, som Niklas Albin Svensson från Internationella Marxistiska Tendensen inledde. Han betonade att grunden för vågen av klasskamp världen över är att det kapitalistiska produktionssättet blivit ett hinder för mänsklighetens utveckling:

"Frågan är inte om coronapandemin är värre än tidigare pandemier – frågan är om samhället, med nuvarande resurser, hade kunnat hantera den bättre? Svaret är tveklöst ja. De hade skurit ned på beredskapslagerna – det var en onödig kostnad. Varje tom sjukhussäng var en onödig kostnad. Varje extra uppsättning skyddskläder var en onödig kostnad. Forskningen om Sars var en onödig kostnad. Kapitalismen kan inte använda samhällets resurser effektivt – och resultatet är att miljoner dör."

Av 1,2 miljarder människor i Afrika har bara 77 miljoner fått två doser av coronavaccinet, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna är brutala: massarbetslöshet, fattigdom och svält. Flera av talarna framhöll styrkan i de enorma massrörelser som nu sveper över jordklotet, som bara är början på kapitalismens kris.

Niklas Albin Svensson. Bild: RevolutionSom Lenin förklarade kan det inte finnas någon revolutionär rörelse utan en revolutionär teori. Den marxistiska filosofin ligger till grund för hela vår revolutionära teori. Därför vigdes passet Till materialismens försvar till den dialektiska materialismen, som först utvecklades av Marx och Engels som ett vapen för arbetarklassen.

Stefan Kangas från Revolution förklarade i sin inledning hur ett samhälle splittrat i klasser oundvikligen kommer att leda till två olika och motsatta världsåskådningar: i kapitalismen en som tjänar borgarklassen och en som tjänar det revolutionära proletariatet. Som Stefan förklarade är uppgiften inte att käbbla om ord och formuleringar, utan att ta upp kampen för att förändra verkligheten genom en socialistisk revolution. Men för att förändra samhället behöver vi först förstå det.

Pass som Marxism eller postmodernism, Kapitalism på steroider: keynesianism och MMT, fördjupade förståelsen av marxismens metod och hur kapitalismen fungerar. Teorins vikt syntes även tydligt på pass som Vänsterpopulism eller revolution: kan kapitalismen reformeras? och Kubanska revolutionen och det imperialistiska hotet.

Fredrik Albin Svensson från Revolution beskrev exempelvis hur det kubanska kommunistpartiets stalinistiska tvåstadieteori under 1930-talet ledde partiet till att ge stöd till diktatorn Batista. För ärliga revolutionärer som Che Guevara och Fidel Castro var de därför inget alternativ. Fredrik Albin Svensson förklarade att vi måste försvara kubanska revolutionens landvinningar:

"Kuba avskaffade kapitalismen och blev en inspiration för hela världens förtryckta massor. En liten ö stod framgångsrikt upp mot världens mäktigaste imperialistmakt – och det kommer borgarklassen aldrig att förlåta dem för. I arbetarrörelsen, i skolan, på gator och torg: varje revolutionär måste försvara den kubanska revolutionen mot imperialisternas angrepp."

Lotta Angantyr, aktiv i Socialist Appeal i Storbritannien, betonade i sin inledning till passet Kampen om brittiska Labourpartiet: Keir Starmer mot marxisterna de slutsatser som unga över hela världen håller på att dra. Av de unga britterna är det hela 67 procent som säger att de skulle föredra att leva under socialism. "Det har aldrig funnits en bättre tid att bli marxist", betonade Angantyr.

Bild: RevolutionSärskilt många berättade om hur givande passet Queerteori, transfobi och radikalfeminism: Ett marxistiskt svar under söndagsförmiddagen var. Revolutions redaktör Ylva Vinberg betonade starkt att kampen mot förtryck är en oskiljaktig del av klasskampen: "De små fördelar som vissa arbetare kan få för att de inte drabbas av ett visst förtryck, är ingenting mot vad man kan vinna genom kollektiv kamp för gemensamma klassintressen."

På söndagseftermiddagen diskuterades bland annat Bränder, torka och översvämningar: Klimatkatastrof eller revolution? Jennifer Österman från Revolution påpekade att bara hundra företag står för 71 procent av alla växthusgasutsläpp globalt.

"Teknologin och kunskapen finns för att rädda planeten, men borgarklassen har inget intresse av att använda den. Deras intresse är som bekant att göra vinst till varje pris. Vi kan inte lösa klimatkrisen så länge borgarklassen är vid makten – vi måste ta makten och lösa klimatkrisen själva."

Detta framhöll också Ylva Vinberg i avslutningstalet Socialism i vår livstid och citerade den spanska revolutionären Durruti:

"Vi är inte det minsta rädda för ruiner. Vi skall ta över världen. Det finns det inte det minsta tvivel om. Borgarklassen kan förstöra och riva ned sin egen värld innan den lämnar historiens scen. Vi bär på en ny värld, här, i våra hjärtan. Den världen växer nu, i detta ögonblick."

Ylva Vinberg. Bild: RevolutionAlla förutsättningar finns för en lyckad socialistisk revolution – alla utom ett revolutionärt ledarskap. Ylva Vinberg avslutade helgen med en brinnande appell för organisering:

"Om vi bestämmer oss för att göra allt i vår makt för att se till att bygga den organisation som krävs för en segerrik revolution. Då kommer vi att krossa kapitalismen. Då kommer vi att rädda mänskligheten. Då kommer vi få se socialism i vår livstid."

Bild: Revolution

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 12 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.