Moderaternas historia

av Revolution
Moderata samlingsförbundet.

Moderaterna är den svenska kapitalistklassens viktigaste politiska företrädare. De har också varit de mest konsekventa av alla i sitt motstånd till varje betydande förbättring eller reform för arbetarklassen. Nedan publicerar vi en sammanställning som cirkulerats i olika vänstersammanhang på internet, men som helt klart förtjänar vidare spridning. Fakta talar för sig själv.

Moderaternas historia

1904–1918: Nej till allmän rösträtt
1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet
1919: Nej till åtta timmars arbetsdag
1919: Nej till kvinnlig rösträtt
1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige
1923: Nej till åtta timmars arbetsdag
1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige
1927: Nej till folkskolereform
1931: Nej till sjukkassan
1933: Nej till beredskapsarbete
1934: Nej till a–kassa
1935: Nej till höjda folkpensioner
1938: Nej till två veckors semester
1941: Nej till sänkt rösträttsålder
1946: Nej till fria skolmåltider
1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring
1947: Nej till allmänna barnbidrag
1951: Nej till tre veckors semester
1953: Nej till fri sjukvård
1959: Nej till ATP
1960–talet: Ja till apartheid i Sydafrika
1963: Nej till fyra veckors semester
1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka
1973: Nej till möjligheten till förtidspension
1974: Nej till fri abort
1976: Nej till en femte semestervecka
1983: Nej till löntagarinflytande via löntagarfonderna
1994: Nej till partnerskap för homosexuella
1996: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU
2003: Ja till euron
2003: Ja till Irakkriget
2004: Ja till sänkt sjukpenning
2004: Ja till sänkt A-kassa
2006: Nej till gröna jobb
2006: Nej till 6 timmars arbetsdag
2006: Nej till höjd a-kassa
2006: Ja till sänkt a-kassa
2006: Nej till Arbetslivsinstitutet
2007: Ja till sänkt sjukersättning
2007: Ja till höjd a-kasseavgift
2008: Ja till FRA-lagen
2009: Ja till IPRED-lagen
2009: Ja till privatisering av sjukvården

Denna digra sammanställning skrapar bara på ytan när det kommer till detta ruttna parti. Till detta måste läggas deras ständiga stöd till reaktionärer världen över: från de finska kontrarevolutionärerna 1918 till Pinochet, och deras ställningstagande mot bojkotten av Apartheidregimen på 1980-talet. De har gett ett helhjärtat stöd till USA-imperialismens krig i bland annat Vietnam och Irak.

Moderaterna har verkligen en mörk historia.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 329 kr får du 10 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.