Utförsäkrad och tvingad att söka arbete trots sjukdom