Stöduttalande: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! För öppna gränser och internationell solidaritet!