Folkomröstningen om självständighet för Katalonien – Uttalande av IMT