Revolutions studiehelg 2018 – ett avstamp i kampen för socialism