Lyckat möte med Unga Marxister: Miljökatastrof eller socialism?