Rapport: Ungdomar och arbetare säger ”Nej till statskuppsförsöket i Venezuela!”