“Vi måste våga stå på oss” – Lärarmarschen engagerar tusentals