IMT:s världsskola: Nästan 400 marxister firade Kommunistiska internationalens hundraårsjubileum