Privatiseringshelvetet: varför är tågen försenade?