Uttalande från IMT: för revolutionär förändring, inte klimatförändring!