Privatiseringen av Apoteket – tio år av försämringar