100 år efter bildandet av den Kommunistiska internationalen: Revolutionär optimism på Marxistiska Studenters studiehelg!