Hotell- och restaurangbranschen: Låt storföretagen betala