"Jag är fruktansvärt arg på att vi var så oförberedda" – ett brev från en arbetare i äldreomsorgen