“Vi varnade redan innan pandemin” – intervju med en sjuksköterska