Pandemi, profit och läkemedelsindustri: hur kapitalismen drabbar folkhälsan