Om utsikterna för ett läraruppror – intervju med Philip Dante och kommentarer