En nödvändig diskussion med våra syndikalistiska kamrater