Stoppa bombningen av Gaza! Stoppa ockupationen! Internationell mobilisering för den palestinska kampen!