Mycket prat om ingenting – ”Vänsternarrativ” eller klasskamp?