Rädda Hamnmagasinet – Nedläggningshot mot ungdomens hus möts av protester