Omänskliga scheman leder till kaos och protester på järnvägen