Skandaler visar behovet av en offentligt ägd skola