Trängselskatten i Göteborg – en attack mot arbetarklassen!