Kriget i Ukraina: en internationalistisk klasståndpunkt – uttalande från IMT