Socialdemokratiska ungdomsförbundet 1903-17: Från avväpning till uppror mot kriget