Lyckad start för Marxistiska Studenter Göteborgs Universitet