Bred uppslutning på diskussionskväll om marxismen och historien