Det finns inga genvägar till ett revolutionärt Ung Vänster - ta kamp för ett socialistiskt program