Delseger för tågarbetarna – fira, men ta kampen vidare