Bekämpa Sverigedemokraterna med socialistisk politik - Inget samarbete med de borgerliga partierna