Ingenting är löst – kampen mot vinster i välfärden måste tas vidare