Internationell solidaritet med arbetarna vid de ockuperade fabrikerna i Venezuela