Bolivia: arbetare och bönder sträcker sig efter makten