Från Malmö till det grekiska folket: vi stödjer ert OXI till trojkans attacker!