Grekland: Nyval, splittring i Syriza – Uttalande från Kommunistiska Tendensen i Syriza