Marxistiska Studenter Göteborgs första möte för hösten: Marx hade rätt!