Göteborg sade ifrån mot klimatpolitiken – med 2500 andra platser i världen