Stockholm: Stoppa fascisternas demonstrationer och attacker!