Telefoniststrejken 1922 – kvinnliga arbetare reser sig