[Video] Inga nazister på våra torg! Järntorget tillhör arbetarklassen!