Regeringens budget: förbered för att kämpa tillbaka

av Fredrik Albin Svensson
Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Större nedskärningar i en redan krisande välfärd och obefintliga satsningar för att rädda klimatet – men sex miljarder i skattesänkningar för de rikaste och en massiv höjning av försvarsbudgeten på över 20 miljarder kronor till 2025. Det är innehållet i Löfven-regeringens höstbudget.

Enligt Handelsbanken behöver den redan krisande välfärden 140 miljarder kro­nor till 2026, för att undvika ytterligare försämringar. Det motsvarar över 20 miljarder årligen. Regeringen påstår sig i budgeten tillföra välfär­den en fjärdedel av den sum­man – 5 miljarder – 2020. Ingenting 2021, eller 2022. Men samtidigt avskaffar man bland annat den så kallade patientmiljarden. Den verk­liga siffran är 3,5 miljarders ökning 2020, mindre än en femtedel av den summa som skulle behövas för att behålla nuvarande alldeles för låga personaltäthet i ett år.

"Vi står inför en situation som välfärden i Sverige inte upplevt sedan den ekono­miska krisen på 90-talet", skrev ordförande för 8 fack­förbund i Aftonbladet den 18 september. Men sanningen är att situationen i välfärden redan nu är värre än den var på 90-talet. Arbetsmiljön tvingar redan många lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, med flera att säga upp sig. Ytterligare nedskärningar kan inte få annat än katastro­fala konsekvenser.

Samtidigt prioriterar regeringen att sänka skatten för de 345 000 rikaste perso­nerna i Sverige med totalt 6 miljarder kronor, genom att ta bort värnskatten.

På att rädda klimatet läg­ger regeringen 3 miljarder kronor, så att den samlade budgeten för "allmän miljö-och naturvård" landar på 13 miljarder i vad Magdalena Andersson kallar en "ambi­tiös klimatomställning". Det är lika mycket som Sverige årligen lägger på skatteun­dantag för fossila bränslen enligt Naturvårdsverket.

Desto viktigare verkar regeringen tycka att det är att kunna delta i fler imperialis­tiska invasioner i likhet med de i Irak, Afghanistan och Libyen. Ökningen med 5 mil­jarder årligen till 2025 – då försvarsbudgeten ska uppgå till hela 84 miljarder kronor – är den snabbaste sedan efterkrigstidens upprustning.

Detta är en budget för de rika, i linje med januariöver­enskommelsen som Socialde­mokraterna och Miljöpartiet slutit med Centerpartiet och Liberalerna. LO-ledningen och Vänsterpartiet har sågat budgetförslaget i debattar­tiklar, men inte tagit något steg till att mobilisera på arbetsplatser och gator. Sär­skilt med en kommande eko­nomisk nedgång står vi inför brutala angrepp mot våra lev­nadsvillkor, och det enda sät­tet att försvara oss är genom att ta strid för en kämpande socialistisk arbetarrörelse.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 329 kr får du 10 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.